Wat is asbest?

 

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal natuurlijke mineralen, die zijn opgebouwd uit kleine vezels die je met het blote oog niet kunt zien.

Asbest is gewonnen in onder andere Rusland, Canada en Zuid-Amerika.

Waar wordt asbest voor gebruikt?

Asbest werd tot in de jaren tachtig veel gebruikt in gebouwen, woningen en schepen als isolatiemateriaal.

Het is namelijk sterk, slijtvast, hittebestendig, isolerend en goedkoop.

In Nederland werd vooral met chrysotiel (wit asbest), amosiet (bruin asbest) en crocidoliet (Blauwe asbest) gewerkt.

In oude gebouwen en schepen komt asbest nog steeds veel voor. Het is dan vooral te vinden in:

  • schoorsteenpijpen 

  • bloembakken

  • rioolbuizen

  • ketels

  • brandwerende beplating

  • remblokken

  • leidingisolatie

In de jaren ’70 werden sommige asbestsoorten al verboden.
Pas sinds 1993 geldt in Nederland een volledig verbod op het gebruik van asbest.
Sinds 2005 geldt dit verbod in de hele Europese Unie.

Is asbest gevaarlijk?

Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid.
Losse, vrijgekomen asbestvezels zijn daarentegen wel gevaarlijk. 


Om het moment dat er asbest verwijderd moet worden of er komt asbest vrij bij een calamiteit is dan zaak om een gespecialiseerd asbestsaneringsbedrijf als EcoReno bv. in te schakelen zodat de asbest op een veilige manier wordt verwijderd.

Wat gebeurt er als ik asbest inadem?

Als u losse asbestvezels inademt, lopen deze vast in de luchtwegen en longblaasjes waar ze verschillende ziektes kunnen veroorzaken, zoals asbest pleuritus, asbestose, longkanker en mesothelioom.

De meeste van deze ziektes openbaren zich pas tientallen jaren na blootstelling aan asbest en zijn niet of nauwelijks te genezen.

In Nederland sterven naar schatting jaarlijks zo’n 1600 mensen aan een aan asbest gerelateerde ziekte.