Vastgoed sanering

 

EcoReno B.V. is gespecialiseerd in het verwijderen van asbest uit kantoorpanden en woningen, in onbewoonde én bewoonde situaties.

Saneringen in onbewoonde panden

Asbestsaneringen zijn vaak onderdeel grootschalige onderhoudswerkzaamheden in leegstaande panden. Wij plannen onze werkzaamheden daarom altijd in overleg, zodat het personeel dat ook aan het werk is in uw pand er zo mogelijk geen hinder van ondervindt. Ook zorgen wij ervoor dat omwonenden geen last hebben van onze werkzaamheden, doordat we gebruikmaken van de nieuwste - en dus veiligste - saneringstechnieken.

Saneringen in bewoonde panden

Saneringen in bewoonde situaties vereisen uiteraard extra aandacht: de bewoners en gebruikers van het pand mogen in geen geval worden blootgesteld aan asbest. Uiteraard blijven asbestverwijderingswerkzaamheden zelden onopgemerkt. Toch proberen wij de bewoners en gebruikers van uw pand zoveel mogelijk te ontzien.

Daarbij informeert ons personeel hen altijd precies over de aard van de werkzaamheden die wij uitvoeren. Bij grote projecten, zoals kantoorpanden waar gewerkt wordt of flatgebouwen waar meerdere mensen wonen, organiseren wij informatiebijeenkomsten.